Barn & unga

En stund på jorden

Körkonsert med musik av Laleh

Under våren 2018 startade Bohuslän Big Band upp sitt nya körprojekt med musik av Laleh Pourkarim, mera känd som bara Laleh! Med nyskrivna arrangemang, 16 musiker och alla körer utlovas en explosion av musikglädje av de medverkande.

Projektets idé är följande: notmaterial och inspelning på musiken skickas ut i god tid till körledarna för instudering. Bohuslän Big Band besöker sedan skolan under två dagar. Första dagen repeteras musiken noggrant ihop med skolans kör, sångsolister och storbandet. Andra dagen inleds med genrep och sedan konsert för skolans övriga elever och personal. På kvällen avslutas projektet med en offentlig konsert.

Boka bandet

Vill du boka denna produktion eller har frågor om teknisk rider, stage plot och pris?

Ralph Soovik
Producent – barn & unga
076-104 90 23
ralph@bohuslanbigband.com