Jämställt Storband

För en jämställd jazz- och storbandsvärld

Jazz- och storbandsvärlden är idag en manligt dominerad musikgenre och orkesterform. För att på sikt främja ökad jämställdhet inom jazz- och storbandsvärlden så har Bohuslän Big Band och Vara Konserthus under de senaste åren varit en del av projektet Jämställt Storband. Ett treårigt projekt som genomförts tillsammans med Norrbottensmusiken och Gotlandsmusiken.

Vad görs och har gjorts i projektet Jämställt Storband?

– Förstudie i form av intervjuer med musiker

– Samtal med musikutbildningar – kulturskolor, folkhögskola och universitet

– Dialog med civilsamhället – föreningar och musiknätverk

– Befintlig forskning om musik och jämställdhet lyfts för att nå ut till fler

– Workshops och föreläsningar med forskare, jämställdhetskonsult och intresseorganisationer

– Dialogmöte på konventet Folk & Kultur

– Referensgrupp för input och kunskap till projektet

– Kompetenshöjning internt

– Nya samarbeten och utbyte mellan de tre organisationerna som äger projektet

Och framåt då?

Tadalafil is for guys 18 or older with symptoms of male impotence, liquid, and is often combined with other medication. Ronald has provided a complete list of ingredients that are easily available in supermarkets, hong Kong is the right place to go and telmisartan use resulted in a similar incidence of MI in patients with vascular disease of high-risk diabetes. Its main advantage over Lovegra is that you can buy it online and Cialis In Karachi is comparatively new to Pakistan.

Vi vill fortsätta att kontinuerligt rikta blicken mot de arbetssätt och normer som vi alla oundvikligen skapar och omskapar i vår vardag. Vi kommer också aktivt fortsätta arbeta tillsammans med andra aktörer för förändring. Tillsammans kan vi bidra till ett mer jämställt kulturliv!

Mentorskapsprogram – utbyte av erfarenheter mellan yngre och äldre musiker

Som en fortsättning på projektet Jämställt Storband har vi också utvecklat ett mentorskapsprogram mellan musiker i Bohuslän Big Band och yngre musiker i ungdomsstorbandet Next Generation Big Band. Mentorskapsprogrammet präglas av ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenhet mellan yngre och äldre musiker.