Great friends
of jazz

Vi  – Bohuslän Big Band – är en samtida orkester som både värnar och utmanar storbandsgenren. Orädda och utforskande ger vi oss in i samarbeten med bredd och stor variation, för en publik som består av såväl stora som små.

Under åren har vi spelat blå toner med internationella jazzgiganter som Gregory Porter, Maria Schneider och Nils Landgren. Spelat med folkkära artister som Jill Johnson, Samuel Ljungblahd och Tommy Körberg. Delat scen med unga jazztalanger och fått tusentals barn att lekfullt upptäcka storbandsmusikens svallande toner.

Rytmen varierar – men det är precis vår melodi.

A Well Noted Jazz Company

Vår historia sträcker sig tillbaka till dagarna som militärorkester på Bohus bataljon i Uddevalla. I takt med att storbandsjazzen marscherade fram svängde även vi in på en ny bana under femtiotalet. Det blev startskottet för vad som idag är den internationellt kända jazzorkestern Bohuslän Big Band. Vårt musicerande är numera ett helt företag som sysselsätter tjugotalet heltidsanställda musiker, samspelta producenter och ledare.

Striking A Blow For Our Public Mission

Precis som när vi var en militärorkester verkar vi också idag i allmänhetens tjänst. Vår uppdragsgivare är idag Västra Götalandsregionen och vår mission är att trumma ut storbandsmusiken till regionens alla invånare, men även nationellt och internationellt. Vi brinner för att få fler att upptäcka den glädje, musikaliska kraft och variation som genren erbjuder människor i alla åldrar.

How The Jazz Got Company

Västkust mötte landsbygd och ljuv musik uppstod när vi blev en del av Vara Konserthus organisation 2004. Vårt samarbete har möjliggjort tillgång till en egen hemmaarena, en rad intressanta projekt och tillgång till resurser som gör det enklare för oss att nå ut och uppfylla vårt uppdrag.