Laddar Evenemang
Poesis Bohuslän Big Band möter kammarkör i verk av Örjan Fahlström

måndag
23 september 16.00
ORD. PRIS Nöjeshallen ARR:
Poesisasdf Bohuslän Big Band möter kammarkör i verk av Örjan Fahlström
I september 2019 ger vi konserter tillsammans med sångare ur Erik Westbergs Vokalensemble och Varbergs Kammarkör, under ledning av Örjan Fahlström. Då står sviten och beställningsverket Poesis (beställt tillsammans med Norrbotten Big Band) i fokus – komponerat av Örjan Fahlström själv. Örjan berättar: Poesis är en musikalisk svit för kör och storband. Det handlar om människor, mänskliga relationer och reflektioner. Konserten presenterar också en kortare svit ur Hammarskjölds Vägmärken. En perfekt stund för eftertanke och reflektion, en stund att andas ifred och vara i musiken. Inspirationen till Poesis kommer från poesi med ursprung i norra delen av Skandinavien av författare som Harald Gaski, Lars Nordström, Mona Mörtlund, Rawdna Carita Eira och Carsten Palmaer. Levande musikalisk poesi från en levande del av världen! Jag är så väldigt stolt över detta uppdrag och hoppas att få se dig längs turnén i september. Örjan Fahlström föddes 1953 och växte upp i Umeå där han började spela trummor redan vid 8 års ålder. Han startade sitt första storband redan vid 16-års ålder, sökte in sig 1971 till Framnäs Folkhögskola i Piteå för klassisk slagverksutbildning. Där han också startade ytterligare ett storband. 1976 inledde han sina studier i klassisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I början av 1980 startade Örjan sitt ”Fahlström International Big Band ”eller ”FIBB” och i slutet av 80-talet blev Örjan konstnärlig ledare för Norrbotten Big Band. Han har också varit chefsdirigent för Radio Big Band Frankfurt mellan 2008-2011. Numera kombinerar han jobbet som professor i jazzkomposition med orkesterledning, dirigering, komposition och arrangör för såväl svenska som europeiska orkestrar och artister. Erik Westbergs vokalensemble bildades 1993 och består vanligtvis av 20 sångare från norra Sverige och Finland. Ensemblen turnerar flitigt – genom åren har det blivit över 20 turnéer till såväl Asien som Nord- och Sydamerika. Erik Westberg, född 1956 i Stockholm, har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han Artist- In-Residence vid Wollongong University, Australien. 2006 förärades han Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet. Varbergs kammarkör, som bildades 1976, är en fristående amatörkör med professionell ambition. Kören har vanligtvis cirka 30 medlemmar, varav flera har musiken som yrke. Musikaliskt strävar kören efter att upprätthålla en stor bredd, med musik ur olika genrer och såväl a cappella-sång som samarbeten med olika konstellationer av musiker och orkestrar. Efter framgångarna vid de internationella kördagarna i Prag 1994, då kören vann klassen “Mindre blandad kör” och blev utsedd till “Bästa kör alla kategorier” bland 40 deltagande körer, öppnades många dörrar för Varbergs kammarkör. Kören har deltagit i ett flertal festivaler och körtävlingar och konserterar filtigt. Under åren har Varbergs kammarkör haft en rad välrenommerade dirigenter som Erik Mohlin, Folke Alm, Jerker Leijon, Johannes Landgren, Pär Fridberg, Mattias Alkman och Gunno Palmquist. För närvarande arbetar kören projektvis med dirigenterna Gunno Palmquist och Johannes Landgren. Under arbetet med Poesis kommer Johannes Landgren att leda kören. Johannes Landgren studerade vid Musikhögskolan i Göteborg, där han tog kyrkomusikerexamen 1985, solistdiplom 1987 samt körpedagogexamen 1990. I maj 1997 disputerade han på en avhandling om den tjeckiske kompositören Petr Ebens musik. Johannes Landgren har som kördirigent och orgelsolist turnerat i merparten av Europa, nått stora internationella framgångar vid tävlingar och festivaler och medverkat vid radio- och TV-inspelningar i ett flertal länder samt i mer än trettio CD-produktioner. Han är för närvarande verksam som prodekan och forskare vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för scen och musik samt som frilansande musiker och dirigent. Texter till POESIS: Harald Gaski / Lars Nordström Mona Mörtlund Rawdna Carita Eira Carsten Palmaer Texter till HAMMARSKJÖLD SUITE Dag Hammarskjöld (ur Vägmärken)